Reference

Byl jsem (u některých stále jsem) součástí těchto projektů.

Filtrovat dle stáří
Filtrovat dle mé spoluúčasti

AKSD

jQuery, PHP

AppParade

React, Gatsby

Blue Style

jQuery

Celaskon

Nette, jQuery, Gulp

Linka pro rodinu a školu

Nette, jQuery, Gulp

Linka první psychické pomoci

Nette, jQuery, Gulp

NILA

jQuery, PHP

Olikla

jQuery, PHP

Shuttle bus

Nette, jQuery, Gulp

Synetech

React, Gatsby

Technisféra

Nette, jQuery, Gulp

TOTAL

jQuery, PHP