Kontakt

Jsem Tomáš, vyvíjím a spravuji několik webových prezentací.

Zdaleka nejspolehlivějším kontaktem na mě je e-mail.

Můžete se mnou také navázat kontakt prostřednictvím některé sociální sítě.

Sociální sítě